Hot News :

นายสังคม สุทธัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิบตำรวจโทธนกฤต แสงหิรัญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลยาง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตำบลยางในสถานการณ์โควิด-19

นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตตำบลยาง เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด-19 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

[ 20-07-2564 ] Hits:126

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรเส้นทางสายโนนป่าเลา-ยางกลาง

นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรที่ชำรุด เส้นทางสายโนนป่าเลา-ยางกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจรที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ลดการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่สัญจรไปมา ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

[ 02-07-2564 ] Hits:139

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเรื่องอื่นๆ

[ 29-06-2564 ] Hits:141

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ