Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรเส้นทางสายโนนป่าเลา-ยางกลาง

นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรที่ชำรุด เส้นทางสายโนนป่าเลา-ยางกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจรที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ลดการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่สัญจรไปมา ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Poll

ประชาชนชาวตำบลยาง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ